Trafik kazasından kaynaklanan zararların tazmin edilmesidir.