Trafik kazası sonrası inceleme ve araştırma yapılarak kusur tespiti veya kusur oranını belirten, bilim ve tekniğe uygun olarak yasal çerçevede hazırlanan ADLİ BELGE'dir.  Bu belge sadece “Trafik Kaza Uzmanı” yetkisine sahip kişi, kurum ve kuruluşlardan alınabilir. Ancak o zaman ADLİ BELGE olan Uzman Mütalaası (Rapor) adli makamlar ve resmi kurumlar tarafından dikkate alınacaktır. Yetkisiz kişilerden alınacak olan bu tür raporların kanuni geçerliliği olmayacağı gibi zaman ve hak kaybına sebep olacağı bilinmelidir.