Veli TEKE kimdir?

Kahramanmaraş’ ın Göksun İlçesinde 1967 yılında doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini Göksun da tamamlamış, 2000 yılında İşletme Fakültesini ve daha sonra ikinci üniversite olarak iktisat fakültesini bitirerek mezun olmuştur. 1989 yılında Göksun sürücü kursunun kurulmasında öncü olarak kurucu ve işletici görevi yapmış, 1990 yılında Göksun Kaymakamlığında (SYDV' da) muhasiplik ve diğer görevlerde bulunmuştur.

Göksun Kaymakamlığı bünyesindeki görevinden 1994 yılında kurum değişikliği nedeniyle ayrılarak Emniyet Genel Müdürlüğünde eğitimini tamamlamış, 1995 yılında göreve başladıktan sonra 2015 yılına kadar olan çeşitli illerdeki görevleri sırasında eğitimini almış olduğu trafik projeleri (konuları) olan araç ve sürücü tescilleri ile araç ve sürücü denetimleri, trafik cezaları ve trafik kazaları konularında, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüklerinde ve görevli olduğu il genelinde pratik ve teorik olarak hizmet içi eğitimler vermiş, yine aynı konularla ilgili koordinasyonu sağlamıştır. 2000 yılından itibaren ise resmi olarak Trafik ve Kaza Uzmanı olarak çeşitli illerde yapmış olduğu sözlü ve yazılı danışmanlık hizmetleri sırasında edinmiş olduğu bilgi ve birikimleri ile çeşitli kurum ve kuruluşlarda eğitimler vermek, adli ve idari raporlar düzenlemek suretiyle adaletin sağlanmasına yardımcı olmuştur.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki görevinden 2015 yılında kendi isteği ile emekli olarak aynı yıl içerisinde Yargı Trafik Kaza Danışmanlık Firmasını kurmuş olup, Trafik ve Kaza Uzmanı, kurucu ve işletici olarak faaliyetine devam etmektedir.