Kusur Tespiti ve Raporlama

Trafik kazalarında ve kaza davalarında daha çabuk sonuca ulaşmak için kusur tespitini veya kusur oranını belirten Uzman Mütalaası (Rapor) alabilirsiniz.
Dava konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere yada daha önce alınmış bilirkişi raporu hakkında Trafik Kaza Uzmanından Bilimsel Mütalaa (Rapor) alabilirsiniz. Bu yolla kendi bilgilerinizle izah etmekte zorlandığınız veya kısıtlı duruşma süresinde ayrıntılarıyla izah etme imkanı bulamadığınız hususlar, ayrıntılarıyla raporlanmak suretiyle mahkeme heyetinin anlayabilmesine imkan sağlar.