Yargı Trafik Kaza Danışmanlık kaza sonrasında ortaya çıkan hak kayıplarının önlenmesi amacıyla  kaza ile ilgili açılacak dava veya açılmış olan davalarda sürecin takibi ve bilgilendirmeyle gerekli iş ve işlemler için danışmanlık hizmeti vererek, kaza mağduru kişilerin haklarının korunması adına hizmet vermektedir